Danh sách các phần mềm cần thiết cho một android box

Danh sách các phần mềm cần thiết cho một android box

 

Cách cài đặt phần mềm ngoài cho tv box

 

Update xem youtube mới nhất

Cài GooglePlayServices_17.7.85: https://drive.google.com/open?id=1PkdMs4ftJ46uy1IwyL-z_Savw-XDN0Cl

Google play services cho android 5: https://drive.google.com/open?id=1FKsIg3NgkNEHYKSHWJ3_QvA7OgjgA9mk

Sau đó cài YouTube_13.27.54: https://drive.google.com/open?id=1-pSdQnoHZ3DpIdfC4R8lcBjRZJqfdrY_

 

Xem bóng đá

Acelinks-v0.1: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoLWpjLWpKMFhTdUE

Ace_Stream_Media_Beta_v3.1.14.0: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoakVjLU9mMnV0emc

My K+ 1.4.1: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoN3g5Qkk5NU1KdEk

 

Truyền hỉnh ảnh từ IPhone, Android lên TV Box

Airpin Pro:  https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoLTZNa3dlaktzTVk

(Sau khi cài pm vào android box, bạn mở Airpin Pro lên, trên Android thì bạn cài thêm phần mềm All Connect để dùng, còn Iphone thì tại màn hình home, vuốt từ dưới lên, chọn air play rồi truyền thôi)

Xem phim

BooTV_1.2.20.40: https://drive.google.com/open?id=1l030vtDt8aJ6mDaDKfH9Lb1vdGZjjF4k

Dang Cap HD v1.6: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNobVAzejRzYlZybUU

DangCapHD V2.1: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNodS0zeXBOREdiQ2s

HDVietTVBox_2.2.9: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoZDQ5RHJEakg4aTQ

HDViet_2.3.3_Mobi: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoNU1DWTdIYlBLbm8

 

Quản lý file

Es File Explorer.v4.0.3.4: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoQkl6UWlZRy1mTms

 

Xem TV

Clip TV Android TV_v2.3: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoT3RpZzVJVlUyTnc

Fly Play Box: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoOFhiZHdyTTdjVW8

FPT_Play_2.2.8: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoSVNjdnZqTThTUzg

HTV Online 3.1: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoTlh0dmhocGtubmc

VTV Cab 1.7.8: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNocWZBb284SVVZZjA

Magic TV: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoenRVOE9MWG9DckU

VietMobi TV: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNod20xdkdJTUpEMjA

BeebVN_TV: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoNkt1MVdMNTNiS2c

Modbro TV: https://drive.google.com/open?id=1yLXXUA_wuUh5SZEv65W1fOQJo53X2TrX

 

Youtube

Youtube 6.0.13 dùng ổn định cho Android 4.4: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoY2lnaVFtOTlGOWM

Youtube 11.25 dùng ổn định cho Android 5.1 và 6.0: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoeUZDaDI4RVF1T2c

Youtube TV: 2.0: https://drive.google.com/open?id=1clGtVbUuKZOBm1d-EpKa9TVmP8uaj-z7

OG Youtube: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoQjhRdG56eFgzX3M

 

Google

GooglePlayservices_10.2.98: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNockxVWlVBdTJ4MHM

Play Store: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoRE00Zm9jWUxKcDg

Google App (Phải có phần mềm này mới dùng Voice Search được): https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoN1paSXhUM1h6cVk

No Tags
[fbcomments]

Bài Viết Liên Quan

Top